Välkommen till
  Lefa Mark AB.

  Lefa Mark utför bl.a
  upprustningar av
  utemiljön kring flerfamiljshus, skolor och parker, modulhus
  samt avancerade stenarbeten
  och arbeten med antikvarisk kontroll.
 • Stenarbeten
 • Stenfasad
 • Skolmiljö