Gustav III staty, Skeppsbron
Beställare: Kulturförvaltningen, Stockholms Stad

Statyn av Gustav den tredje restes 1808 på Skeppsbron. Johan Tobias Sergel utformade statyn i slutet av 1700-talet. Sockeln består av Älvdalsporfyr, en mycket hård, vulkanisk bergart.

Gustav den tredje var själv intresserad av Älvdalsporfyr och vad man kunde skapa av den. Detta gjorde att man i Älvdalen började bryta och bearbeta porfyr i större omfattning.

Under 2007 restaurerade Lefa Mak AB porfyrsockeln samt de två underliggande granistegen.

De ursprungliga järndubbarna som porfyrblocken var sammanfogade med hade då korroderat så mycket att sprickbildning hade uppstått i porfyren. Flisor hade lossnat och försvunnit.

Sokeln demonterades i sin helhet, nödvändiga ilusningar och lagningar utfördes. Den invändiga sparstenen består av kalkstensskivor. Återmonteringen gjordes på traditionsenligt sätt genom att dubbarna (numer syrafast-, rostfrittstål) fixerades med smält bly via de ursprungliga kanalerna.

Foto: Lefa Mark


Fler stenprojekt