Produkter och Tjänster

  Lefa Mark AB erbjuder bland annat följande tjänster:

  Mark- och anläggningsentreprenad
  Vi genomför totala upprustningar av utemiljön vid flerfamiljshus, skolor, parker och gator.

  Stenarbeten
  Vi utför förekommande stenarbeten, både inom- och utomhus.

  Fasadarbeten
  Vi är specialiserade på fasader där sten utgör utsmyckningsdetaljer eller beklädnadsmaterialet.

  ROT-arbeten
  Vi utför rot-arbeten, oftast i samband med att våra övriga arbeten utförs.

 • Styrmanssgatan
 • Lekplatser
 • Övre Lovgårdstrappan